Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

TAX FREE

 
Jako osoba posiadająca stałe miejsce zamieszkania poza obszarem Unii Europejskiej (UE) jesteś uprawniony do żądania zwrotu podatku VAT, jeżeli zakupione produkty wywozisz w stanie nienaruszonym poza obszar UE. 
Minimalna kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem VAT, na jednymformularzu zwrotu podatku (formularz TAX-FREE) z dołączonym do niego jednym paragonem z kasy fiskalnej, uprawniająca do zwrotu VAT, wynosi 200 zł.
System 3 kroków jest prosty w użyciu i łatwy do zapamiętania, wystarczy postąpić zgodnie z poniższą instrukcją,
aby uzyskać zwrot podatku VAT:
1. Zawsze gdy robisz zakupy poproś naszego doradcę o wystawienie formularza zwrotu podatku (formularz TAX-FREE). Upewnij się, czy twoje imię i nazwisko, adres i numer paszportu zostały prawidłowo wpisane oraz czy paragon z kasy fiskalnej został dołączony do formularza. punkData na wystawionym formularzu musi być zgodna z datą na paragonie. Zachowaj formularz (formularz TAX-FREE) wraz z ulotką do momentu refundacji.

2. Urząd Celny - Gdy opuszczasz Polskę i Unię Europejską musisz pokazać zakupione towary (w stanie nienaruszonym), formularz (formularz TAX-FREE) z załączonym paragonem z kasy fiskalnej oraz paszport w celu ostemplowania go przez polskiego bądź innego celnika z UE. Potwierdzenie wywozu z UE musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu dokonania zakupów. BRAK PIECZĘCI CELNIKA NA FORMULARZU ZWROTU PODATKU (formularz TAX-FREE) = ODMOWA REFUNDACJI

3. Punkt Refundacji Global Blue - Wreszcie odzyskaj gotówkę realizując formularz (formularz TAX-FREE) w najbliższym Punkcie Obsługi Klienta Global Blue lub w jednym z partnerskich Punktów Refundacji (listę biur znajdziesz w ulotce dołączonej do formularza) . Należy pamiętać o tym, aby zrealizować formularz (formularz TAX-FREE) nie później niż po 7 miesiącach następujących po miesiącu dokonania zakupów. Kwota zwrotu jest skalkulowana po odjęciu kosztów usługi.

Przypominamy, iż jesteśmy obecni na jednym z największych targowisk w tym rejonie Polski: 
Merlitz Wschód,
ul. Kawaleryjska 17 lok.188
Białystok / POLSKA
pixel